ડેન્ટલ હેલ્થ એજ્યુકેશન (ગુજરાતી)શરીરની તંદુરસ્તી માટે દાંત તંદુરસ્ત હોવા જરૂરી છે, મોંઢું એ શરીરનું  પ્રવેશદ્વાર છે, જો મોંમાં જ રોગનું ઘર હોય તો, આખું શરીર કઈ રીતે તંદુરસ્ત રહી શકે. દાંત અને પેઢાના રોગ થાય અને પછી સારવાર કરાવો, તેના કરતા તેની પહેલેથી જ એવી રીતે વ્યવસ્થિત સંભાળ લેવી જોઈએ જેથી રોગ શરૂ જ ન થાય. અંગ્રજીમાં એક કહેવત છે. પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર ઘેન કયોર” એટલે કે સારવાર કરતા સંભાળ સારી”. ચાણકયનીતિ મુજબ રોગ અને દુશ્મનને તો ઉગતો જ ડામવો.


અહી આપ દાંતના રોગો, તેના લક્ષણો, કારણો, તેની શક્ય સારવાર અને રોગને અટકાવવાની જાણકારી સરળ રીતે ગુજરાતીમાં મેળવી શકશો.


દાંતને બ્રશ કરવાની આદર્શ પધ્ધતિજો આ વિભાગ આપને પસંદ પડ્યો હોય તો મીત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલશો નહિ.


You may like these posts: