ડો. મૌલિક શાહ દ્વારા પ્રસ્તુત ' ધ ગુજ્મોમ શો ‘ - સગર્ભા માતા નવજાત શિશુ અને બાળકોને લગતા વિષયોને સમર્પિત સૌ પ્રથમ સાપ્તાહિક ટીવી શો. ત્રણ નેશનલ ચેનલ ( ડી.ડી. ગુજરાતી , જી.એસ.ટી.વી. અને વંદે ગુજરાત ) પરથી પ્રસારિત થયેલ છે. અહી ડો. ભરત કટારમલ સાથે નો ફૂલ એપિસોડ રજુ કરેલ છે.

article of dental health education publised in aajkal daily gujarati newspaper by dr. bharat katarmal dentist of jamnagar
દાંતનો સડો ( કેરીઝ/ કેવીટી )  - ૨૧/-૦૬/૨૦૦૩